Om Sidan

Västerlandets och demokratins vagga – Grekland.

Grekland och dess konst, arkitektur och filosofi kom att lägga grunden för västerlandet och Grekland har benämnts såväl som “västerlandets vagga” som “demokratins vagga”. Det var där grunden lades för de politiska system som västerländska parlament idag bygger på. Grekland var en högtstående kultur på alla områden; matematik, filosofi, konst, poesi – grekerna var långt framskridna under tiden som svenskarna fortfarande sprang omkring med skinnpäls och jagade dagens middag med spjut och harpun. Här beskrivs den grekiska kulturen och allt vad den kom att lägga grunden till av vårt moderna samhälle som det ser ut idag.