De Olympiska spelen

Grekerna var ett disciplinerat folk. Själen skulle tuktas och detsamma gällde kroppen. Spartanerna var ett folk som satte krigsmakten som högsta strävan och man skulle uppfostra disciplinerade soldater. Missbildade barn sattes ut för att dö så att inte karaktären och folket skulle fördärvas.

I Peleponnesos ägde var fjärde år en tävling rum där männen mätte sin styrka. Ingen heder var större än den heder som vanns i dessa spel – inberäknat krig, så de olympiska spelen hade mycket hög status. Segraren kröntes med lagerkrans och hans seger kom att ha stor betydelse för den plats han härstammade ifrån. Den platsen fick efter en seger ett eget tempel i Olympia där de ställde upp en minnesstaty efter segraren.

Det första Olympiska spelet ägde rum år 776 f.Kr. och grekerna började därefter dela in tiden i olympiader. Västvärlden av idag har mycket att vara tacksamma till de gamla grekerna för; demokratin och Olympiaden bland annat.